ALUMINIUMFÖNSTER

MODERNA ALUMINIUMFÖNSTER OCH -DÖRRAR SKA KLARA NUTIDA ARKITEKTONISKA UTMANINGAR.

Moderna aluminiumfönster och -dörrar ska klara nutida arkitektoniska utmaningar genom att utnyttja olika former och designer. Aluminium är ett perfekt material som kan klara stigande marknadens krav och även kunders mest sofistikerade föreställningar.

MB-45, MB-70, MB-70 HI, MB SR 50 N, MB-78 EI, MB-78 HS, MB WG 60

Högklassiga aluminiumsystem avsedda för inom- och utomhus arkitektur, t. ex. : olika fönster, dörrar, förrum, skyltfönster, fasader, vinterträdgårdar, konstruktionssystem. Mångsidig användning, konstruktionskaraktär och olika mönster och färger gör att aluminiumfönster och -dörrar kan anpassas till varje byggnads arkitektur. Profilers typer och karaktär gör det möjligt att skapa fina och hållbara fönster- och dörrkonstruktioner som passar just kunden. En otrolig hållbarhet, lätthet och största möjliga glasytor är typiska drag för fönster- och dörrsystem i aluminium.


MB-45 SYSTEM (ALUMINIUM UTAN VÄRMEISOLERING)

MB45Avsett för inom- och utomhus arkitektur som inte kräver värmeisolering, t. ex. olika skiljeväggar, fönster och dörrar, inklusive manuella och automatiska skjutdörrar, pendeldörrar, förrum, skyltfönster, kassadiskar, vitrinskåp, konstruktionssystem.
Konstruktionsdjup för fönsterprofil: 45 mm (karm), 54 mm (båge), för dörr: 45 mm (karm), 45 mm (blad). Med ovanstående båge-/blad- och karmdjup får du slät avrundad design på dina fönster och dörrar – deras yttre sida är en yta i stängt läge. Systemets karakteristiska drag är dess täta koppling till de MB-60 och MB-70 fönster-dörr systemen.
Med detta system kan 6 till 34 mm glaskassetter användas i fönsterblad och 6 till 24 mm glaskassetter i fasta fönster.


MB-70 SYSTEM (ALUMINIUM MED VÄRMEISOLERING)

MB70MB-70 är ett modernt aluminiumsystem avsett för utomhus arkitektur som kräver värme- och ljudisolering, t. ex. olika fönster och dörrar, förrum, skyltfönster, konstruktionssystem.
Systemprofiler har tre kammare. Konstruktionsdjup för fönsterprofil: 70 mm (karm), 79 mm (båge), för dörr: 70 mm (karm), 70 mm (blad). Med ovanstående båge-/blad- och karmdjup får du slät avrundad design på dina fönster och dörrar – deras yttre sida är en yta i stängt läge. Profilers form gör att dina fönster och dörr blir fina och hållbara.

 


MB-70HI SYSTEM

MB-70HIMB-70HI fönster- och dörrsystems konstruktion med bruten köldbrygga baserar på de pålitliga och utvecklade MB-70 bassystemen.
De systemramarnas värmeisolering är avsevärt större än bassystemramarnas värmeisolering. MB-70HI systemets konstruktioner har Uf-värde mellan 1,11 och 2,3 W/m2K, beroende på de profiler och tillbehör som har använts.


HAR DU FRAGOR? SKRIV TILL OSS

E-postadressen (obligatoriskt)

Meddelandets innehåll

Comments are closed.